Skip to main content Skip to footer

Workshops

Gjennom året vil vi tilby ulike workshops av kortere varighet. Det kan f.eks være skapende skriving eller film og foto. Det er egen påmelding og informasjon om kursene.