Skip to main content Skip to footer

Reglement og vedtekter

1. De som har plass i kulturskolen, beholder denne.

2. Barn og unge med spesielle behov vil bli prioritert

3. Barn og unge som ikke har plass i kulturskolen fra før prioriteres før de som søker om fag nummer to.

4. Alder - de eldste prioriteres før de yngste

5. Ved ledig kapasitet kan voksne og eldre få plass for en sesong.

6. Voksne som søker plass til en ny sesong prioriteres før voksne førstegangssøkere.