Skip to the content

Prisliste

 

Kontingentsatser Lindesnes Kulturskole 2020 Pris Per Semester Pris Per År
Kontingent soloundervisning 20 min 1550,- 3100,-

Kontingent soloundervisning 40 min

(Innvilges etter anbefaling fra instrumentallærer*)

2635,- 5270,-
Kontingent gruppeundervisning 1250,- 2500,-
Friplass (Søkes om ved å merke av i eget felt i søknadsskjemaet) 0,- 0,-
Instrumentleie 300,- 600,-
Materialkostnader 300,- 600,-

Moderasjonsordninger:

- 30% søskenmoderasjon fra og med søsken nummer to

- 30% flerfagmoderasjon fra og med fag nummer to

* Elever som går i talentprogrammene lørdagsskolen eller TUP, innvilges 40min undervisning og betaler for 20 min. Ta kontakt med kulturskolen for mer informasjon.