Skip to main content Skip to footer

Prisliste

Kontingentsatser Lindesnes Kulturskole Vår 2024

Pris Per Semester
Pris Per År
Kontingent soloundervisning 20 min 1700,- 3400,-

Kontingent soloundervisning 40 min

(Innvilges etter anbefaling fra instrumentallærer*)

2873,- 5746,-
Kontingent gruppeundervisning 1375,- 2750,-
Voksne elever

kr. 2149,- pr halvår.

Dobbeltime: kr. 3653,- (40-45 min).

 
Friplass (Søkes om ved å merke av i eget felt i søknadsskjemaet) 0,- 0,-
Instrumentleie 322,- 644,-
Materialkostnader 322,- 644,-

Moderasjonsordninger:

- 30% søskenmoderasjon fra og med søsken nummer to

- 30% flerfagmoderasjon fra og med fag nummer to

* Elever som går på talentprogrammet Talent Sør/lørdagsskolen, innvilges 40min undervisning og betaler for 20 min. Ta kontakt med kulturskolen for mer informasjon.

UTMELDING
All utmelding skal skje innen 1. desember eller 15. mai via hjemmesiden vår / Speedadmin -
http://www.lindesneskulturskole.no
Her vil dere logge dere inn med foresattes brukernavn/ID (fødselsdato- ddmmåå) og passord. Krysse av for den/de
kulturskoletilbudene som elev og foresatt ønsker å utmelde.
Ved spørsmål kontakt kulturskolen.lindesnes@lindesnes.kommune.no

Utmelding like før oppstart av semesteret skaper store vansker for undervisningsopplegget og timeplanleggingen.
Skolepenger for ett semester kreves inn hvis ikke utmeldingsfristen overholdes.

For nye elever løper skolepengene fra og med 3. oppmøte.
Dersom man ikke ønsker å fortsette, betaler man for de to gangene man har møtt. 

Man melder seg i utgangspunktet på for et semester om gangen, unntaket er Sesam Sesam som gjelder for et helt skoleår.