Skip to the content

Prisliste

 

Kontingentsatser Lindesnes Kulturskole 2021 Pris Per Semester
Pris Per År
Kontingent soloundervisning 20 min 1590,- 3180,-

Kontingent soloundervisning 40 min

(Innvilges etter anbefaling fra instrumentallærer*)

2675,- 5350,-
Kontingent gruppeundervisning 1280,- 2560,-
Voksne elever

kr. 2000,- pr halvår.

Dobbeltime: kr. 3400,- (40-45 min).

 
Friplass (Søkes om ved å merke av i eget felt i søknadsskjemaet) 0,- 0,-
Instrumentleie 300,- 600,-
Materialkostnader 300,- 600,-

Moderasjonsordninger:

- 30% søskenmoderasjon fra og med søsken nummer to

- 30% flerfagmoderasjon fra og med fag nummer to

* Elever som går på talentprogrammet Talent Sør/lørdagsskolen, innvilges 40min undervisning og betaler for 20 min. Ta kontakt med kulturskolen for mer informasjon.