Skip to main content Skip to footer

Prisliste

Kontingentsatser Lindesnes Kulturskole vår 2023 Pris Per Semester
Pris Per År
Kontingent soloundervisning 20 min 1630,- 3260,-

Kontingent soloundervisning 40 min

(Innvilges etter anbefaling fra instrumentallærer*)

2755,- 5510,-
Kontingent gruppeundervisning 1318,- 2636,-
Voksne elever

kr. 2060,- pr halvår.

Dobbeltime: kr. 3502,- (40-45 min).

 
Friplass (Søkes om ved å merke av i eget felt i søknadsskjemaet) 0,- 0,-
Instrumentleie 309,- 618,-
Materialkostnader 309,- 618,-

Moderasjonsordninger:

- 30% søskenmoderasjon fra og med søsken nummer to

- 30% flerfagmoderasjon fra og med fag nummer to

* Elever som går på talentprogrammet Talent Sør/lørdagsskolen, innvilges 40min undervisning og betaler for 20 min. Ta kontakt med kulturskolen for mer informasjon.

UTMELDING
All utmelding skal skje innen 1. desember eller 15. mai via hjemmesiden vår / Speedadmin -
http://www.lindesneskulturskole.no
Her vil dere logge dere inn med brukernavn/ID (fødselsdato) og passord. Krysse av for den/de
kulturskoletilbudene som elev og foresatt ønsker å utmelde.
Ved spørsmål kontakt kulturskolen.lindesnes@lindesnes.kommune.no

Utmelding like før oppstart av semesteret skaper store vansker for undervisningsopplegget og
timeplanleggingen.
Skolepenger eller avmeldingsgebyr (500 kr. før 31.1 og 1.9) for ett semester kreves inn hvis ikke utmeldingsfristen overholdes.

For nye elever løper skolepengene fra og med 3. oppmøte.
Dersom man ikke ønsker å fortsette, betaler man for de tre gangene man har møtt. 

Man melder seg i utgangspunktet på for et semester om gangen, unntaket er Sesam Sesam som gjelder for et helt skoleår.