Skip to the content

Serviceerklæring for Lindesnes kulturskole

Revidert 09.08.19

Du kan forvente av oss

 • at kulturskolen ønsker å gi den enkelte elev opplevelse, utfoldelse, mestring og personlig utvikling.
 • at lærerne møter forberedt og til rett tid
 • at du får undervisning tilpasset ditt nivå og på dine forutsetninger
 • at du får undervisning av kompetente lærere
 • at du og dine foresatte blir møtt med åpenhet og respekt
 • at du sammen med foreldrene dine blir invitert til en samtale om undervisningen din i løpet av skoleåret
 • at kulturskolen forsøker å skaffe vikar dersom en lærer er borte. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal du ha beskjed om at timen bortfaller. Dersom du mister mer enn 5 timer i løpet av ett år, reduseres kontingenten.
 • at du får svar på spørsmål innen rimelig tid

Vi forventer av eleven

 • at du møter forberedt og til rett tid
 • at du yter ditt beste utfra evner og forutsetninger
 • at du deltar i, eller møter opp på, kulturskolens forestillinger/utstillinger
 • at du sørger for å ha med deg, og tar vare på, nødvendig utstyr og materiell
 • at du leverer utdelt informasjon til dine foresatte
 • at instrumenter som leies av kulturskolen behandles bra

Vi forventer av foresatte

 • at det blir lagt til rette for et godt øvingsmiljø hjemme
 • at instrumenter som leies av kulturskolen behandles bra og leveres tilbake når eleven slutter
 • at det blir gitt beskjed dersom eleven ikke kan møte til timen
 • at utsendt informasjon blir lest
 • at man møter opp på kulturskolens forestillinger/utstillinger
 • at vi blir møtt med åpenhet og respekt
 • at foresatte godtar vilkårene

Haldis Hove
rektor