Skip to main content Skip to footer

Informasjon om skolen

Lindesnes kulturskole har i dag ca. 450 elevplasser hvor barn og ungdom spiller instrument, synger, går på teater, Sesam, sirkus, visuell kunst og ballett. Det foregår undervisning fire dager i uken, fra klokken 12.30 og utover ettermiddagen.

Vi er 20 lærere og underviser på 9 steder i hele kommunen.

Det er ventelister på noen av våre tilbud, og man må derfor noen ganger vente en stund på å få tilbud fra oss. Så snart noen avslutter sin plass, vil nye elever få tilbud om ny plass via e-post eller telefon.