Skip to the content

Informasjon om skolen

Lindesnes kulturskole har i dag ca. 450 elevplasser hvor barn og ungdom spiller instrument, synger, går på teater, Sesam, sirkus og visuell kunst. Det foregår undervisning fire dager i uken, fra klokken 12.30 og utover ettermiddagen.

Vi er mere enn 20 lærere og underviser på mer enn 10 steder i hele kommunen.

Det er ventelister på noen av våre tilbud, og man må derfor noen ganger vente en stund på å få tilbud fra oss. Så snart noen avslutter sin plass, vil nye elever få tilbud om ny plass via e-post eller telefon.