Skip to the content

Sirkus

 

Sirkus-Teater

SirkusTeater

SirkusTeater har fokus på det å stå på en scene, spille skuespill og tilegne seg ferdigheter fra sirkusfaget som er nyttig å ha med seg inn i teaterfaget.
Gjennom dramalek, sirkus og bevegelse jobber elevene sammen på en lekende, utforskende, medskapende og utøvende.

Elevene skal lære improvisasjon, teaterlek, og har teateroppgaver blandet med sjonglering, balanse på kabeltrommel.
Vi øver på ferdigheter som balanse, koordinasjon, styrke og smidighet.
Elevene får i tillegg lage sirkusutstyr / poi av materialer på kunstrommet.

Gruppen har visning en gang i halvåret, og deltar også tverrfaglig med andre grupper i kulturskolen på større prosjekter og forestillinger.

SirkusTeater har øvelser på Buen Kulturhus, torsdager kl. 17.15-18.15.

Påmeld