Skip to main content Skip to footer

Sesam Sesam

Sesam Sesam (2. trinn)

Tverrfaglig tilbud for elever i 2.trinn på barneskolene i Mandal og Spangereid.
I Holum har vi Sesam Sesam Sirkus for elever fra 2.-4.trinn 
På Spangereid har vi Sesam Sesam for elever fra 1.-2. trinn (sang, musikk, teater og kunst). Elevene velger om de vil være med i 1. trinn eller 2.trinn. 

Elevene får mulighet til å prøve kunst, teater og musikk eller sirkus - alt i en time - i et år, før de velger retning videre i kulturskolen.
Undervisningen vil foregå på skolene, i SFO-tid, men med kulturskolens lærere (SFO-personale er ikke med).

Sesam Sesam er et ett- årig tilbud og elevene kan ikke re-registrere seg på Sesam på nytt. Elevene kan bytte til et nytt fag og få fortrinnsrett dersom det er mange søkere til et fag.

Det er vanlig gruppekontingent for å være med på Sesam Sesam - se vår prisliste for priser.

Ledige plasser- Holum

 
Tider*: 
Ime skole - mandag 13.15 - 14.15
Spangereid skole 1.-2.trinn - mandag 12.00 - 13.15
Furulunden skole - onsdag 13.15 - 14.15
Holum skole 2.-4.trinn - (sirkus) onsdag 12.50-13.50 


*Tider vil kunne endres på hver skole i forhold til når skolen slutter, og antall påmeldte elever

Oppstart på de ulike skolene krever nok påmeldte elever pr gruppe.

Velg


Påmeld