Skip to the content

Musikk

 

MAN_Sang & kor

I sang og kor lærer elevene å synge sammen, finne gleden i sin egen stemme, rytmeforståelse og ulike sjangre.
 
KOR
Koret er et tilbud til alle sanglade barn.
Vi har kor som er delt i ulike aldersgrupper.
Det arbeides med grunnleggende sangteknikk og " kor-oppdragelse ".
Vi lærer å synge tostemt og trestemte sanger og vi har et variert repertoar.
Det er sterkt fokus på at alle trives godt i koret og er gode venner.

Koret opptrer ved 2-3 konserter i kulturskoleregi i løpet av året.
 
SOLO SANG
Stemmen er det mest personlige instrument av alle. Undervisningen tilpasses derfor den enkelte elevs alder, kjønn, muligheter og ønsker innenfor rytmisk- og / eller klassisk sang og rytmisk og / eller klassisk stemmetrening.
Det arbeides med grunnelementer innenfor stemmebruk : kroppsholdning, pust, støtteteknikk, tonedannelse, stemmetrening, klang, artikulasjon, frasering, tekstbehandling og uttrykk .
Ved siden av lærer vi musikkteori, noter og utvikler gehør.
 
Sangundervisning er for alle aldre og tilbys fra 2. klasse og oppover.
Elevene får mulighet å samarbeide med instrumentalister og evt. band synge i band.

Elevene opptrer på 2-3 konserter i året i regi av kulturskolen.
 
Vi anbefaler at sangelever deltar i kor og eller band ved siden av soloundervisning.
 
 

Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld:
Påmeld