Skip to the content
pastel-crayons-1154434
 

MAN_Visuell kunst

I forbindelse med kommunesammenslåingen tilbyr vi kunst på to steder i den nye kommunen.
Les under for å se forskjellen på hva de ulike stedene kan tilby.

Mandal - Buen kulturhus, 2. etasje
Billedkunst er et tilbud til elever fra og med andre klasse.
Undervisningen foregår i grupper og elevene har 120 minutter undervisning pr uke.

Elevene stimuleres til eget kreativt arbeide og faglig progresjon, ved å lære grunnleggende ferdigheter og prøve ut ulike materialer, redskaper og teknikker.
Det arbeides med både 2D og 3D. De skaper, formidler, reflekterer og sanser.
Det er fokus på skaperglede med læring gjennom lek, utforskning og eksperimentering. 
Teori og kunsthistorie flettes inn i undervisningen. Det er mye å  lære av å se andres kunst  og vi benytter oss av kunstutstillingene som blir satt opp i galleri Buen.  

Undervisningen foregår i Studio 9, Buen Kulturhus.
* Til undervisning på Buen blir de yngste elevene prioritert.

Lindesnes - Vigeland, Kulturtorvet
Billedkunst er et tilbud til elever fra og med andre klasse.
Undervisningen foregår i grupper og elevene har 120 minutter undervisning pr uke.

Elevene stimuleres til eget kreativt arbeide og faglig progresjon, ved å lære grunnleggende ferdigheter og prøve ut ulike materialer, redskaper og teknikker.
Det arbeides med både 2D og 3D. De skaper, formidler, reflekterer og sanser.
Det er fokus på skaperglede med læring gjennom lek, utforskning og eksperimentering. 
Teori og kunsthistorie flettes inn i undervisningen. Det er mye å lære av å se andres kunst  og vi benytter oss av utstillingene i galleri og museets samling på Kulturtorvet.

Undervisningen foregår  i verkstedslokalene i kjelleren på Kulturtorvet, Vigeland.

Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld:
Påmeld