Skip to main content Skip to footer

Teater

TEATER - TIRSDAG3.-4.trinn kl. 14.50-15.50 Teater med sang og dans Vi utforsker dans og bevegelse sammen med teaterleker for å bli kjent med hverandre og trygge på seg selv. Vi lærer oss å bruke hele kroppen gjennom frie bevegelser og øver på lett koreografi til kjente barnesanger.  Undervisning tirsdager i Buen, klubbscenen. (venteliste). 5.-7. trinn kl. 16.30 - 18.00Gjennom lek og samspill blir vi kjent med oss selv og hverandre. På den måten skaper vi et trygt rom for å kunne utfordre skuespilleren i oss. Improvisasjon er et viktig verktøy vi bruker for å vekke liv i kreativiteten og for å finne ut hvilken skuespiller som bor i deg. Vi jobber gjerne mot en forestilling, som vi er sammen om å velge og å lage.  Undervisning tirsdager i Buen, klubbscenen. TEATER - ONSDAGPå Teater 1 og 2 jobber vi med grunnleggende teaterteknikker, teaterleker, øvelser og improvisasjoner.I løpet av året så har vi to forestillinger/oppsetninger. En mot jul og en mot sommeren.Det kan variere i forhold til om vi jobber ut fra et manus eller skaper forestillingen fra bunnen av selv.Alle elevene er delaktige i skaperprosessen, uavhengig av om det er manusbasert eller selvlaget.Vi har gode muligheter på buen kulturhus for å kunne jobbe på flotte scener med scenografi, lyd og lys så det vil være en viktig del av rammene rundt alle forestillinger. Aldersgruppe: Teater 1: 4.- 7. trinn. Teater 2: 8.- 10.trinnTeater 3 er en ungdomsgruppe som er beregnet for mer viderekommende.Her jobber vi også med teaterteknikker, øvelser og improvisasjoner og leker men på et høyere nivå enn gruppe 1 og 2.Teater 3 jobber med et stort teaterprosjekt gjennom hele året som gruppen sammen blir enige om å jobbe med i starten av sesongen.Det er ofte manusbasert men kan også være selvlaget. Forestillingen settes opp mot slutten av sesongen(mai/juni) og målet er å kunne ha høy standard på lyd/lys, scenografi og kostymer og ha flere forestillinger – gjerne også skoleforestillinger.Alle elevene deltar aktivt i alle aspektene rundt forestillingen og er medskapende både med tanke på utforming av scenografi, musikk, kostymer regi osv. Teater 3 er også med på andre små og store prosjekter i regi av kulturskolen i løpet av året. Som feks. «Halloween på Buen» og andre samproduksjoner av større art som feks. «Krim på toget»Undervisning onsdager i Buen, klubbscenen.4. - 5.trinn kl. 15.00 - 16.00 6. - 7. trinn kl. 16.15 - 17.45 8.trinn - vgs kl. 18.00 - 20.00 (Venteliste)

Velg


Påmeld