Skip to main content Skip to footer

Teater

TEATER - MANDAG

3.-4.trinn kl. 15.00-16.00 Teater med sang og dans 
Vi utforsker dans og bevegelse sammen med teaterleker for å bli kjent med hverandre og trygge på seg selv. Vi lærer oss å bruke hele kroppen gjennom frie bevegelser og øver på lett koreografi til kjente barnesanger.  
Undervisning mandager i Buen, klubbscenen. 

5.-7. trinn kl. 16.30 - 18.00
Gjennom lek og samspill blir vi kjent med oss selv og hverandre. På den måten skaper vi et trygt rom for å kunne utfordre skuespilleren i oss. Improvisasjon er et viktig verktøy vi bruker for å vekke liv i kreativiteten og for å finne ut hvilken skuespiller som bor i deg. Vi jobber gjerne mot en forestilling, som vi er sammen om å velge og å lage.  
Undervisning mandager i Buen, klubbscenen. TEATER - ONSDAG

Aldersgruppe: Teater 1: 4.- 5. trinn. Teater 2: 6.- 7.trinn 

På Teater 1 og 2 jobber vi med grunnleggende teaterteknikker, teaterleker, øvelser og improvisasjoner.

I løpet av året så har vi to forestillinger/oppsetninger. En mot jul og en mot sommeren.

Det kan variere i forhold til om vi jobber ut fra et manus eller skaper forestillingen fra bunnen av selv.
Alle elevene er delaktige i skaperprosessen, uavhengig av om det er manusbasert eller selvlaget.

Vi har gode muligheter på buen kulturhus for å kunne jobbe på flotte scener med scenografi, lyd og lys så det vil være en viktig del av rammene rundt alle forestillinger.


Teater 3 er en ungdomsgruppe- fordypning

Her jobber vi også med teaterteknikker, øvelser og improvisasjoner og leker men på et høyere nivå enn gruppe 1 og 2.

Teater 3 jobber med et stort teaterprosjekt gjennom hele året som gruppen sammen blir enige om å jobbe med i starten av sesongen.

Det er ofte manusbasert men kan også være selvlaget.

 

Forestillingen settes opp mot slutten av sesongen(mai/juni) og målet er å kunne ha høy standard på lyd/lys, scenografi og kostymer og ha flere forestillinger – gjerne også skoleforestillinger.

Alle elevene deltar aktivt i alle aspektene rundt forestillingen og er medskapende både med tanke på utforming av scenografi, musikk, kostymer regi osv.

 

Teater 3 er også med på andre små og store prosjekter i regi av kulturskolen i løpet av året. Som feks. «Halloween på Buen» og andre samproduksjoner av større art.

Undervisning onsdager i Buen, klubbscenen.

4. - 5.trinn kl. 15.00 - 16.00 
6. - 7. trinn kl. 16.15 - 17.45 
8.trinn - vgs (fordypning) kl. 18.00 - 20.00 

Velg


Påmeld