Skip to main content Skip to footer

Slagverk/Trommesett

Slagverkundervisning er for alle i alderen 8 år og eldre.
Undervisningen tilrettelegges hver enkelt elev. Her vil elevens sjangerinteresse og andre interesser tas hensyn til.
I slagverkundervisningen vil eleven lære om slagverkerens rolle i musikken, samt grunnleggende ferdigheter innen teknikk og koordinasjon.

Det vil være hovedfokus på å spille slagverk, men en kan også lære om ulike perkusjonsinstrumenter og de kan brukes i musikken.

Slagverkere vil på sikt kunne bli tilbudt å spille i samspillband på anbefaling av lærer.

Ved oppstart vil eleven få vite hva som trenges å kjøpes av trommestikker og bøker til undervisningen.

Undervisningen foregår i 20 minutters enetimer. Det er undervisning på tirsdager (Buen) og torsdager (Øyslebø ungdomsskole).

Ledig plass

Lærer: Vegard Lefstad Kvam og Mikael Grevle Haug

Velg


Påmeld