Skip to the content
sesamsesam
 

Sesam Sesam

Tverrfaglig tilbud for de som skal opp i 2. og 3. klasse på barneskolen.

Elevene får mulighet til å prøve kunst, teater og musikk eller sirkus - alt i en time - i et år, før de velger retning videre i kulturskolen.
Undervisningen vil foregå på skolene, i SFO-tid, men med kulturskolens lærere.

Det er vanlig gruppekontingent for å være med på Sesam Sesam - se vår prisliste for priser.
 
Tider*: 
Ime skole - mandag 14.45 - 15.45
Frøysland skole - mandag 13.15 - 14.15
Furulunden skole - tirsdag 13.15-14.15
Holum skole - onsdag 13.00-14.00
 
*Tider vil kunne endres på hver skole i forhold til når skolen slutter, og antall påmeldte elever

Oppstart på de ulike skolene krever nok påmeldte elever pr gruppe.

Velg ønsket undervisningssted og trykk påmeld
Påmeld