Skip to main content Skip to footer

Sesam Sesam (2. trinn)

Tverrfaglig tilbud for elever i 2.trinn på barneskolene Ime, Furulunden og Spangereid.
I Holum har vi Sesam Sesam Sirkus for elever fra 2.-4.trinn 

Elevene får mulighet til å prøve kunst, teater og musikk eller sirkus - alt i en time - i et år, før de velger retning videre i kulturskolen.
Undervisningen vil foregå på skolene, i SFO-tid, men med kulturskolens lærere (SFO-personale er ikke med).

Sesam Sesam er et ett- årig tilbud og elevene kan ikke re-registrere seg på Sesam på nytt. Elevene kan bytte til et nytt fag og få fortrinnsrett dersom det er mange søkere til et fag. Unntaket er Sesam Sirkus Holum som gir eleven mulighet til å gå på sirkus i 3 år. 

Det er gruppekontingent for å være med på Sesam Sesam - se vår prisliste for priser.

Ledige plasser

 
Tider*: 
Ime skole - mandag 13.15 - 14.15
Spangereid skole - mandag 12.00 - 13.15
Furulunden skole - onsdag 13.15 - 14.15
Holum skole 2.-4.trinn - (sirkus) onsdag 12.50-13.50 


*Tider vil kunne endres på hver skole i forhold til når skolen slutter, og antall påmeldte elever

Oppstart på de ulike skolene krever nok påmeldte elever pr gruppe.

Velg


Påmeld