Skip to main content Skip to footer

Sesam Sesam (2. trinn)

Tverrfaglig tilbud for elever i 2.trinn på barneskolene i Mandal og Spangereid.I Holum har vi Sesam Sesam Sirkus for elever fra 2.-4.trinn Elevene får mulighet til å prøve kunst, teater og musikk eller sirkus - alt i en time - i et år, før de velger retning videre i kulturskolen.Undervisningen vil foregå på skolene, i SFO-tid, men med kulturskolens lærere.Det er vanlig gruppekontingent for å være med på Sesam Sesam - se vår prisliste for priser. Tider*: Ime skole - mandag 14.45 - 15.45 Frøysland skole - mandag 13.15 - 14.15Furulunden skole - onsdag 13.15-14.15Holum skole - onsdag 13.00-14.00 Spangereid skole - tirsdag 13.50 – 14.50 *Tider vil kunne endres på hver skole i forhold til når skolen slutter, og antall påmeldte eleverOppstart på de ulike skolene krever nok påmeldte elever pr gruppe.

Velg


Påmeld