Skip to the content
slagverk
 

MAR_slagverk

Slagverkundervisning er for alle i alderen 8 år og eldre. 
Undervisningen tilrettelegges hver enkelt elev. Her vil elevens  sjangerinteresse og andre interesser tas hensyn til.
I slagverkundervisningen vil eleven lære om slagverkerens rolle i musikken, samt grunnleggende ferdigheter innen teknikk og koordinasjon. 
 
Det vil være hovedfokus på å spille slagverk, men en kan også lære om ulike perkusjonsinstrumenter og de kan brukes i musikken.
 
Slagverkere vil på sikt kunne bli tilbudt å spille i samspillband på anbefaling av lærer.
 
Ved oppstart vil eleven få vite hva som en trenger å kjøpe av trommestikker og bøker til undervisningen.
 
Undervisningen foregår i 22 minutters enetimer.
 
Lærer: Mikael Grevle Haug

Påmeld