Skip to main content Skip to footer

El.Bass

Det undervises i elektrisk bass- gitar innenfor rytmisk musikk. Rytmisk musikk omfatter sjangre som pop, rock, blues, jazz, funk osv. 
Som elev vil du få mulighet til å påvirke hva du lærer basert på dine interesserer og behov.
 
Du må ha eget instrument for å få undervisning i bass-gitar på kulturskolen.  
Det er til en undervisning som foregår over 20 minutter hver gang.

Som bass-gitarelev har du også mulighet til å bli med å spille i band.
Dette er et tilbud med få plasser hvor du må være på et høyt nok nivå til at lærer anbefaler deg.

Undervisningen foregår på mandager, tirsdager og torsdag.

Lærer: Steinar Jeffs og Mikael Grevle Haug

Velg


Påmeld