Skip to the content
sang
 

MAR_Sang

 SANG
Stemmen er det mest personlige instrument av alle. Undervisningen tilpasses derfor den enkelte elevs alder, kjønn, muligheter og ønsker innenfor rytmisk- og / eller klassisk sang.
Det arbeides med grunnelementer innenfor stemmebruk : kroppsholdning, pust, støtteteknikk, tonedannelse, stemmetrening, gehør, klang, artikulasjon, frasering, tekstbehandling og uttrykk .
I tillegg kan det undervises i musikkteori og noter (eventuelt besifring) . Elevene kan også få undervisning i å akkompangere seg selv på piano.
 
Sangundervisning er for alle aldre og tilbys fra 2. klasse og oppover.
Foran kulturskolens konserter får elevene mulighet til å samarbeide med flere solister og eventuelt et band. 
Elevene deltar på to konserter i året dersom noe annet ikke er avtalt.
 
Undervising på Øyslebø skole.

Påmeld