Skip to the content

Ansatte

Lejla Madzarevic

Utdanning: Bachelor i klassisk musikk fra Musikk Akademiet i Sarajevo og Bachelor i kreativ musikkterapi fra Kungliga musikkhogskolan i Stockholm. 

Jeg har lang erfaring både som korist, solist, piano, sang, kor og karusell-lærer og stortrives å jobbe med barn og ungdom i kulturskolen.

Jeg underviser i sang og kor i Mandal og Øyslebø, og har gruppeundervisning i barnehagene og skolene i Bjelland, Heddeland, Laudal og Øyslebø.

Jeg setter hver elev i fokus og er opptatt med at elevene får glede av det vi gjør og at læring blir knyttet til samspill og konstruktiv lek. 
For meg er det viktig at elevene uavhengig av forutsetninger får oppleve mestringsglede, samt å lære å uttrykke seg musikalsk og tenke kreativt.