Skip to main content Skip to footer

Marianne Grødum

Utdannelse:
Fireårig klaverpedagogisk linje ved Agder musikkonservatorium.
Har også deltatt på ulike kurs som er relevante for min undervisning.

Jeg underviser i rytmisk piano / piano / kombinasjon piano med sang.      

Jeg har vært ansatt i Lindesnes kulturskole siden 2003 og i Songdalen kulturskole siden oppstarten i 1997.
Her var jeg også med i komiteen for å få i gang skolen.
I Lindesnes har jeg også vært innleid i grunnskolen for å innstudere sanger da skolen har satt opp musikal.

I Songdalen - der jeg bor - har jeg fått i gang kulturdager i Haugenparken.
Det er en uke der det som «rører» seg av kultur i bygda blir fremført der folk ferdes -og gratis - for alle aldersgrupper.
Jeg har også spilt og sunget i kor - både for voksne og barn.

Underviser i:

  • Piano
  • Sang og piano