Skip to main content Skip to footer

Marianne Tilden

Utdanning:

·      Faglærer i musikk, dans og drama, med hovedvekt på drama, fra UiA

·      Teater årsstudium

·      Fransk årsstudium

·      Etnisk dans

Kort om meg:

Jeg er fra Valdres, og tok mine studieår i Frankrike og i Kristiansand.

Nå jobber jeg som kulturskolelærer, og kulturkonsulent (i biblioteket).

I Frankrike lærte jeg sjonglering ogå sykle på enhjulssykkel, og selv er jeg glad i å ta en dans. 
Dette gir seg tiluttrykk i pyramidebygging, akrobatikk, noen gøyale danser sammen medelevgruppa.

Hver undervisningstime er kjernen for hvor utviklingen skjer og det finnes mange ulike arenaer for å vise seg for et publikum. 
Et eksempel er UKM / Ung Kultur Møtes.


Underviser i:

  • Sesam Sesam
  • Sirkus