Skip to main content Skip to footer

Diana Siaudvytyte

Utdanning :

·      3 årig høyere utdanning i sang, orgel og kordireksjon.

·      4 årig bachelor i kordireksjon og sang fra Litauens Musikk og Teater Akademi

·      2 årig master i musikkpedagogikk fra Vilnius Pedagogiske Universitet.

·      1 årig kurs i komplett sangteknikk. 
       Teknikken går ut på at alle lyder stemmen kan lage, kan gjøres på en riktig og sunn måte.

Jeg var veldig tidlig interessert i musikk. Fra jeg var 12 til17 år var jeg organist i kirken i den landsbyen hvor jeg vokste opp.

Mens jeg studerte jobbet jeg som sanger i et profesjonelt damekor «Volunge» (2år). 
Jeg jobbet som sang og piano lærer på musikkstudio «Dzimba» for barn fra 4 til 10 år ( 2år ). 
Jeg ledet gregoriansk sang ensemble i ett år. 

Jeg var så heldig å få være med på Opera, Islandprosjektet i Bornholm og Kristiansand hvor jeg sang i et ensemble . 
Vi fremførte operaer som : «Figaros bryllup» og «La Traviata». Min erfaring fra dette oppdraget førte meg til Norge i 2005.

Her startet jeg med å dirigere Søgne Bygdekor, Harkmark blandakor og Birkenes Bygdekor.

Jeg har vært dirigent for Kristiansand Operakor i tre år (2014-2017).

Siden 2007 har jeg vært ansatt ved Mandal og Lindesnes kulturskole. Fra 2017 ble jeg i tillegg ansatt ved Marnardal kulturskole.

I dag dirigerer jeg Harkmark blandakor og Birkenesbygdekor, og jobber som sang, kor og piano lærer ved nye Lindesnes kulturskole.

Sangglede, mestring og læring er veldig viktig i min undervisning. Jeg tilrettelegger undervisningen ut ifra hver enkelt elevs forutsetninger. Vi lærer sangteknikk, pusteteknikk, gehør og enkel musikkteori. Samspillet mellom elevene er viktig for meg. 
Elevene synger i duoer, ensemble og pianoelever akkompagnerer sangelever. Jeg underviser både klassisk og rytmisk stilart.


Underviser i:

  • Sang
  • Band
  • Sanggrupper