Skip to the content

Og så vart det sommarferie.

mandag 5. juli 2021

Admin

I denne veka har det vorte gjennomført sommarskole med sirkus og kunst. Til saman 84 barn og unge har fått prøve to av faga som kulturskolen gjev undervisning i med to av lærarane våre. Håper at nokon av deltakarane melder seg inn som elevar i kulturskolen.
Elevar har også delteke på popup-konsertar på Vigeland, Øyslebø og i Mandal.
 
Vi i Lindesnes kulturskole vil ynskje alle ein god sommar med mykje sol, opplevingar, is, kos og fritid. Kos dykk med nokre bilete frå sommarskulen med sirkus og kunst og sommarkonsertane som elevane heldt for kvarandre. Det var fantastisk å kunne få lov til å vera fleire saman.

Haldis Hove
Avdelingsleiar/rektor


Se flere nyheter