Skip to main content Skip to footer

Sesam Sesam (2. trinn)

Tverrfaglig tilbud for elever i 2.trinn på barneskolene i Mandal og Spangereid.
I Holum har vi Sesam Sesam Sirkus for elever fra 2.-4.trinn 
På Spangereid har vi Sesam sesam for elever fra 1.-2. trinn (sang, musikk, teater og kunst).

Elevene får mulighet til å prøve kunst, teater og musikk eller sirkus - alt i en time - i et år, før de velger retning videre i kulturskolen.
Undervisningen vil foregå på skolene, i SFO-tid, men med kulturskolens lærere.

Det er vanlig gruppekontingent for å være med på Sesam Sesam - se vår prisliste for priser.

Ledige plasser

 
Tider*: 
Ime skole - mandag 14.45 - 15.45 
Spangereid skole - mandag 12.15-13.15
Frøysland skole - mandag 13.15 - 14.15
Furulunden skole - onsdag 13.15-14.15
Holum skole 2.-4.trinn - (sirkus) onsdag 13.00-14.00 


*Tider vil kunne endres på hver skole i forhold til når skolen slutter, og antall påmeldte elever

Oppstart på de ulike skolene krever nok påmeldte elever pr gruppe.

Velg


Påmeld